Katrine, Rasmus og Jens Ulrik på fjeldvandring i juli 2004

Katrine, Rasmus og Jens Ulrik var på sommerferie i Kvickerbo med en 4 dages vandretur i Fulufjellet indlagt.