Brug af bogen

Børn i skolealderen er grænseløst nysgerrige og videbegærlige, og kan bringes til at interessere sig for næsten alt mellem himmel og jord, hvilket mængden af faglitteratur for denne aldersgruppe er tydeligt bevis på.

Saturns måner, solsikkens livscyklus, den romerske hærs udrustning, dinosauernes liv og koens fordøjelsessystem er oplagte emner. Så hvorfor egentlig ikke psykologi?

Samtidig bliver børn i denne alder daglig udfordret på deres evne til at omgås andre mennesker, i familien, i skolen, i SFOen, på sportspladsen og i danseskolen. Og en ikke ubetydelig del af samværet mellem voksne og børn kommer til at gå med  at diskutere regler, løse konflikter og dæmpe frustrationer.

Så en indføring i enkle psykologiske mekanismer og sammenhænge, som børnene kan tænke deres egne oplevelser og erfaringer ind i, vil være et brugbart redskab for både børnene og de voksne der omgiver dem, og deler deres dagligdag. Forældre, lærere og pædagoger. 

Og det er her “Hvad tænker du på?” kommer ind i billedet. Som oplæg til forældre – barn samtaler om ting, der foregår i hjemmet.  Som oplæg til klassens time diskussioner eller temadage – eller hvor man ellers synes at man har brug for en  fælles viden og et fælles sprog til at snakke om det, der foregår inden i og mellem mennesker.