Velkommen

til børnetanker  – et websted omkring bogen “Hvad tænker du på? – psykologi for børn“.

“Hvad tænker du på?” er en bog om psykologi, skrevet om og til børn. Selv om bogen henvender sig direkte  til børnene, er det tanken at den skal bruges  som oplæg til samtaler mellem børn og voksne – forældre, lærere og pædagoger – i familien og i skolen.

Bogen  beskriver og forklarer  noget af det, der foregår “inden i” os mennesker. Tanker og følelser som alle kender til, men som kan være svære at forstå, både for en selv og andre. Ved at sætte ord på disse tanker og følelser kan den forhåbentlig gøre det lettere – forbåde  børn og voksne – at udtrykke og forstå nogle af de ting, som det ellers kan være svært at tale om.

Desuden beskriver bogen nogle sammenhænge mellem den måde vi tænker på og den måde vi opfører os på, og hvordan vore handlinger har konsekvenser både for os selv og andre. Der er ingen løftede pegefingre, men forhåbentlig en hel del stof til både samtale og eftertanke. 

 Læs mere om bogen ved hjælp af menupunkterne

Forsidebillede