Nokia accountmanagementmøde juni 2004
En appetitvækker før middagen